Polyfunkčný objekt Mira

Výstavba polyfunkčných objektov Orion, Ceti, Mira je pokračovaním dobudovania polyfunkčnej zóny Belveder. Bytový dom Orion bezprostredne nadväzuje na bytový dom SO-04, komplex pokračuje domom Ceti a končí objektom Mira.

V danom komplexe je celkom 67 bytov, 8 nebytových priestorov a v podzemiach 118 garážových stati. Ku každému bytu je na I. alebo II. podzemnom podlaží pivnica.

Ceny bytov sú vrátane štandardu.

Termín začatia výstavby : 06/2016
Termín ukončenia stavebných prac : 10/2018
Termín kolaudácie : 12/2018.

www.mira.belveder.sk